Logo til Christianssand Byselskab
Hjem Styret Medlemskap Arrangementer Prosjekter Historikk Årsskrifter
Postadresse
Kronprinsensgate 59
4614 Kristiansand


e-post
post@byselskabet.no


Formann
Guri Paulsen


Arrangementer høsten 2017

 • Tirsdag 12. september kl. 18.00: Brannhistorisk vandring v/Jan Henrik Munksgaard og Kristiansandsregionens brannhistoriske forening v/Thomas Gerrard. Start på parkeringsplassen til COOP Extra (hjørnet Kristian IVs gate og Vestre Strandgate).

 • NB! NY DATO: Tirsdag 26. september kl. 18.00: Vandring i Ravnedalen og historien til Wergelandsstatuen. Tidligere parksjef Svein Ole Breland, fra Christianssands Byselskab og Elin Gerrard fra Wergelandsselskapet forteller. Oppmøte ved Café Ravnedalen.

 • Tirsdag 28. november kl. 19.00 i Bystyresalen: Presentasjon av Årsskriftet 2018 «Historier fra Kristiansand».

Arrangementer våren 2017

 • Torsdag 16. februar kl 18.00: Sykehuset på Eg "Utviklingen av sykehuset i Kristiansand" ved direktør Per W. Torgersen og besøk i Sykehusmuseet ved doktor Tor Axel Gjellestad.

 • Tirsdag 14. mars kl 18.00: Bystyresalen: "Sørlandes største kulturminne, renessansebyen Kristiansand". Er det mulig å ta vare på Christians IVs byplan? Kan tidligere feil repareres? Ved Jan Henrik Munksgaard og Stian Storbukaas.

 • Torsdag 30. mars kl 19.00: Bystyresalen: Årsmøte. Deretter "Byselskabets årsskrift 25 år - på 25 minutter".

 • Onsdag 17. mai kl 14.00: Ravnedalen: Tale for Oscar Wergeland ved Byselskabets leder. Musikk ved Espen Egeland.

 • Tirsdag 23. mai kl 18.00: Mulitsalen Kilden: Fotoforedrag med kunstfotografen Jean Molitor fra Berlin: Arkitekthistorisk verdensomseiling.

 • Torsdag 1. juni kl 18.00: Vandring langs Prestebekken med Erik Peersen. Frammøte ved Sør Arena.

Arrangementer høsten 2016

 • Torsdag 19. august: Vandring på Kristiansand kirkegård med Jan Henrik Munksgaard.

 • Torsdag 22. september: Avduking av kulturhistorisk skilt på "Schoder-rekken" i Oddernesveien ved Mette Schoder med påfølgende fotoforedrag av byplansjef Venke Moe om arkitekt Thilo Schoder på Lovisenlund skole.

 • Torsdag 24. november: Bystyresalen: Presentasjon av årsskrift nr. 25: "Historier fra Kristiansand" ved redaktør Svein Harald Moe og "Herlighetens have" ved forfatteren, Jan Henrik Munksgaard.

 • Tirsdag 29. november: Møte om "Herlighetens have" på Kristiansand folkebibliotek, presentasjon ved Jan Henrik Munksgaard, paneldebatt med parksjef Aase Margrethe Hørsdal og kirkeverge Hans Erik Ruud om vedlikehold og planer for kirkegården.

 • Torsdag 13. desember: Signering av "Herlighetens have" i bokhandler Berge Libris.

Arrangementer våren 2016

 • Torsdag 11. februar kl. 19.00: Kulturhistorisk skilt på Berdalsholmen fartøyvernsenter med etterfølgende arrangement på Hestmannen.

 • Torsdag 31. mars kl. 19.00: Årsmøte i Bystyresalen. Etter årmøtet kåserer Jan Henrik Munksgaard om "Herlighetens have".

 • Torsdag 14. april kl. 18.00: Kulturhistorisk skilt Ekbergs hus med etterfølgende møte på Kafe Bonjour om transport - båt og bane.

 • Tirsdag 7. juni kl. 18.00: Erik Peersen leder en vandring: "Egsområdet gjennom tidene".

Arrangementer høsten 2015

Oskar Wergeland ble født for 200 år siden. og det planlegges en rekke arrangementer i løpet av året. Programmet i PDF-format kan lastes ned her. Fødselsdagen hans er 17. november, og da blir det festforestilling på Kilden.
 • Tirsdag 11. august kl 18.00: I "Pers Have" kåserer Halvor Fjermeros om Oscar Wergeland.

 • Onsdag 19. august kl 17.00: På Kristiansand kirkgård blir historiske gravsteder presentert av Jan Henrik Munksgaard med avslutning ved obelisken over Oscar Wergeland, som døde på denne dagen for 120 år siden.

 • Onsdag 9. september kl 17.00: Avduking av kulturhistorisk skilt på 2. Stampe og familieorientering i Baneheia i samarbeid med Oddersjaa.

 • Utsatt! Tirsdag 20. oktober kl 17.00: Avduking av kulturhistorisk skilt på Ekebergs hus.

 • Tirsdag 17. november på Kilden: kl 12.00 Seniorkilden: Det dramatiske selskab viser "Søskentreff på Odderøen" av Reidar Sødal. Gratisbilletter hentes på Kilden

 • Tirsdag 17. november på Kilden: Kl 1900: "Hurra for Oscar", om Oscar Wergelands liv og "Søskentreff på Odderøen". Gratisbilletter hentes på Kilden

 • Tirsdag 1. desember kl 19.00 i Bystyresalen: Presentasjon av Byselskabets Årsskrift "Historier fra Kristiansand".

Arrangementer Våren 2015

 • Januar: Avduking av kulturhistorisk skilt på tidligere Norges Bank med etterfølgende medlemsmøte.

 • Torsdag 26. mars: Årsmøte.

 • Tirsdag 12. mai kl 12.30: Avduking av kulturhistorisk skilt på Grimsbroen ved ordføreren i forbindelse med nyåpning av Setesdalsveien. Også veisjefen vil delta. Etter avdukingen er vi invitert til kaffe og noe å bite i på Christianssands Bryggeri. Der vil Reidar Sødal fortelle litt om hovedinnfartsårene fra vest.

 • Søndag 17. mai kl 13.00: Tale og bekransning av general Oscar Wergeland i Ravnedalen ved Harald Sødal. Musikk: Espen Egeland, trompet.

 • Onsdag 10. juni kl 18.00: Botanisk rusletur med Gerd Gundersen i Oscar Wergelands spor i Ravnedalen. Deretter allsang på Café Generalen med Kristiansand Handelstands Sangforening som forsangere.

Arrangementer Høsten 2014

 • Torsdag 11. september kl 19.00: Avduking av kulturhistorisk skilt og medlemsmøte på Hotell Ernst.

 • Søndag 14. september kl 13.00-15.00: Kulturminnedagen i Bentsens hus.

 • Søndag 12. oktober kl 19.00: Avduking av kulturhistorisk skilt og medlemsmøte på Myren gård.

 • Torsdag 27. november kl 19.00 i Amfiet i Rådhuskvartalet: Presentasjon av årsskriftet.

 • Torsdag 4. desember kl 15.00: Avduking av kulturhistorisk skilt på Håndverkerforeningens hus. Arrangement etterpå.

Arrangementer Våren 2014

 • Søndag 23. februar: Avduking av kulturhistoriske skilt i forbindelse med festgudstjenestene kl 1100 for Grunnlovsjubileet både i Kristiansands Domkirke og Tveit kirke.

 • Tirsdag 4. mars kl 12.00 i Kilden: Seniorkilden. Til minne om Ukas.

 • Torsdag 24. april kl 18.00 i Bystyresalen: Årsmøte.

 • Torsdag 22. Mai kl 18.00: Avduking av kulturhistorisk skilt på Cafe Generalen i Ravnedalen.

Arrangementer høsten 2013

 • 15. september: Kulturminnedagen – i samarbeid med Parkvesenet Kulturvandring, med start ved Kilden kl. 11.00 og arrangement i Bentsens hus fra kl.13.30

 • 19. september kl. 19.00: "Rondtforbi Posebyen" Gadas gutter og jenter mimrer i Bentsens hus. Samarbeid med Nordøstkvadraturen Vel.

 • 17. oktober kl. 19.00 Oppsetting av kulturhistorisk skilt med påfølgende arrangement: Tordenskjoldsgate skole.

 • 21. november kl. 19.00 Domkirkens menighetssal. Presentasjon av Årsskriftet.

 • OBS NY DATO: 3. desember kl. 19.00 Oppsetting av kulturhistorisk skilt på Bedehuset i Dronningens gate. Scenebilde «Bispen og feieren» ved Christianssands Byselskab og Det Dramatisk Selskab – byens eldste foreninger.

Arrangementer våren 2013

 • Torsdag 21. februar kl 1900: Atle Evje viser rundt i kunstsamlingen og "Det gamle bibliotek". Denne omvisningen anbefaler vi alle! Vi får se kunst som har fulgt med fra gamle Katta i byen og dr. Wennesland-samlingen. Biblioteket er en fantastisk opplevelse interiørmessig og inneholder interessante, flotte bøker.

 • Torsdag 21. mars kl 1900: Hospitalkirken på Eg: Anders Wahlstedt: "Psykiatrien i Kristiansand de siste ni årene." Tore Austad: "Herman Wedel Major - norsk psykiatris far." May-Brith Ohman Nielsen: "Kristiansands hospitals- og medisinhistorie i internasjonalt perspektiv."

 • Onsdag 24. april kl 1900: Årsmøte i Bystyresalen. Saker meldes styret innen 5. april.

 • Søndag 16. juni: Thaulows hus på Bragdøya: Fellesprosjekt om stemmerettsjubileet. Nærmere opplysninger senere.

Arrangementer høsten 2012

 • Søndag 9. september kl 13.00-16.00 i Bentsens hus: Kulturminnedagen 2012 i samarbeid med de øvrige kulturhistoriske foreningene som har tilhold i huset.

 • Torsdag 20. september kl 19.00-21.00 i Østre Brakke på Odderøya: Medlemsmøte. Kjørevei helt fram, parkeringsplass for 40 biler. Kåre Steinsland kåserer. Sang og musikk relatert til Odderøya ved Harald og Reidar Sødal.

 • Torsdag 22. november kl 19.00-21.00 i Domkirkens menighetshus: Presentasjon av Årsskrift 2012.

 • 6. desember kl 19-21 i Sigurd Lie-salen i Musikkens hus. Reidar Sødal kåserer om og presenterer fra "Ukas", tidligere journalist Olav Varen.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS2! Webdesign: www.macmedie.no