Logo til Christianssand Byselskab
Hjem Styret Medlemskap Arrangementer Prosjekter Historikk Årsskrifter
Postadresse
Kronprinsensgate 59
4614 Kristiansand


e-post
post@byselskabet.no


Formann
Guri Paulsen


Medlemstegning og medlemsfordeler

Enhver person kan tegne seg som medlem i Christianssands Byselskab.

Byselskabet er utgiver av Årsskriftet med lokalhistoriske artikler for Kristiansand.
Byselskabet arrangerer foruten årsmøtet en rekke tematiske møter.

Byselskabet engasjerer seg i saker som omfattes av formålsparagrafen:
Christianssands Byselskabs formål er å virke for Kristiansand by og omegns vel. Selskapet skal også søke å styrke og utvikle bevaringstanken, skape forståelse for og ta vare på kulturell og historisk interesse.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Denne inkluderer ett eksemplar av årsskriftet pr betalt medlem. Alle medlemmer får tilsendt medlemspost med møteinnkallinger osv.

Kontingenten er pr dato kr. 200,- pr år. Denne inkluderer også Årsskriftet til er verdi av kr. 150,-.

Medlemstegning kan gjøres på våre arrangementer eller ved henvendelse til:
CHRISTIANSSANDS BYSELSKAB
Kronprinsensdate 59
4614 Kristiansand

eller på epost til: Christiansand Byselskab


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS2! Webdesign: www.macmedie.no