Logo til Christianssand Byselskab

Christianssands Byselskab - Årsskrifter

Christianssands Byselskab har siden 1992 gitt ut årsskrifter. Her finnes en oversikt over hvilke artikler som er i de forskjellige årsskriftene. Selve årsskriftene er framdeles til salgs. Årgangene 1992-2013 koster kr. 50,- pr stykk, mens 2014 - 2016 koster kr. 150,- pr stykk, og kan bestilles fra oss. Send en epost til post@byselskabet.no og oppgi hvilke årganger som bestilles, samt navn og adresse de skal sendes til.
 • Årsskrift 2016

  • Forord
  • 100 år siden Edvard Vigebo ble født, av Gunvald Opstad
  • Gymnasiesamfundet Idun 150 år, av Emil Otto Syvertsen
  • Veier på Ferjefjellet, av Harald Sødal
  • En av Kristiansands store sønner, av Ernst Håkon Jahr
  • Einar Jørgensen – ordfører i krig og fred, av Thor Einar Hanisch
  • Slik jeg husker det, av Rut-Eli Jensen
  • En god kjøpmann skulle ikke kapre andres kunder, av Svein Harald Moe
  • Krigsseilerne og Stiftelsen Arkivet, av Terje Gitmark Eriksen


 • Årsskrift 2015

  • Forord
  • Opp i heia og inn i dalen, av Emil Otto Syvertsen
  • General Oscar Wergelands Hus på Gimlemoen, av Thor Einar Hanisch
  • Huset Rasmus Tallaksen, av Svein Harald Moe
  • Snekkermesteren, av Per Brunvand
  • Kristiansands Diskusjonsforening 1896-1987, av Mai Hilmer-Syvertsen
  • Intervju med byantikvar Helge Solli, av Terje Gitmark Eriksen
  • Beskjedne gatestubber – med høvdingenavn, av Reidar Sødal
  • De gamle butikkene ved Lund Torv, av Harald Sødal
  • Kjell Stenbros spesielle oppvekst under krigen, av Harald Sødal
  • Hamreheias mest velkledde baby, av Ann Kristin Olsen


 • Årsskrift 2014

  • Forord
  • 1914 - Det skulle jo bli et godt år, av Svein Harald Moe
  • Mange minner om nøytralitetsvaktene, av Normann Liene
  • Presseminner i en krisetid, av Terje Gitmark Eriksen
  • Huset Emil Syvertsen, av Emil Otto Syvertsen
  • Gatenavn i Kristiansand, av Harald Sødal
  • Eidsvollsverket - og så? av Reidar Sødal
  • Pionerer i skjørt, av Harald Sødal
  • Entusiastene som viste vei til Handelshøyskolen i Kristiansand, av Thor Einar Hanisch
  • Et kirkeskip, et museumsskip og et sjøslag, av Emil Otto Syvertsen
  • Min barndoms dal var ei slette, av Kjetil Anthonsen


 • Årsskrift 2013

  • Forord
  • Eidsvollsmenn i Kristiansand, av Jan Henrik Munksgaard
  • Et tidsbilde fra 1814, av Reidar Sødal
  • Vilhelm Krag og billedkunsten, av Gunvald Opstad
  • Mosby – en kjærlighetserklæring, av Knut Holt
  • Hedersmann på tre hjul, av Terje Gitmark Eriksen, om Leif Bentsen
  • 1964 – Siste år med fire kommuner, av Svein Harald Moe
  • Gatenavn i Kristiansand, av Harald Sødal
  • Hjertesak og kampsak hand i hand, av Inger-Dordi Østmoe, om Camilla Colletts reformarbeid


 • Årsskrift 2012

  • Forord
  • Bispen byen glemte, av Reidar Sødal. Om Jørgen Moe
  • Audiens i Wergelandsparken, av Inger-Dordi Østmoe. Et møte med Henrik Wergeland.
  • Camilla, av Inger-Dordi Østmoe
  • Nedre Lundsvei på 1940- og begynnelsen av 50-tallet, av Nik Avenstroup
  • Musikkundervisningen i Kristiansand på 1800-tallet, av Frank Høgberg
  • «Den rene av hjertet», Lyder Sagen, Vilhelm Krag og et gravmonument i Kristiansand, av Jostein Andreassen
  • Byens eldste gullsmedforretning, av Bernt Erik Olsen
  • Når ble Christianssand til Kristiansand? Av Erling Justnes
  • Fra bondebygd til industrisamfunn, av Normann Liene. Om Vågsbygd
  • Høirekvinners Klub i farlig farvann, av Jørgen Arnold Jensen
  • Inskripsjoner i terrenget mellom Papirmøllevannet og Sødalsmyra, av Erik Peersen
  • Ouvertyren til «Kilden», av Harald Sødal
  • Historien om scenen i Ravnedalen 2005-2012, av Torbjørn Evenbye
  • Byselskabets årsskrift gjennom 20 år


 • Årsskrift 2011

  • Forord
  • To kunstnere i Kristiansand, av Inger-Dordi Østmoe
  • Kirsten Flagstad og Kristiandand, av Normann Liene
  • Spanskesyken, av Paul Otto Johnsen
  • Fritz Jensen og gata som ble oppkalt etter ham, av Jan Georg Vik
  • Kommunesammenslåing, av Paul Otto Johnsen
  • Minner fra et kjøbmannshus i gamledager, av Gudny Schøpp Skajaa
  • 120 år siden Kristiansands første fotballklubb ble stiftet, av Reidar Sødal
  • Krigsseilerne og Hestmanden, av Reidar Sødal
  • To fremsynte fotoentusiaster sikret Kristiansands historie i bilder, av Reidar Sødal
  • Byoriginalene – det lille smilet i en grå hverdag, av Oddvar Munksgaard
  • Ny kulturminneplan i Kristiansand
  • Eiendomsskatt og taksering i Kristiansand


 • Årsskrift 2010

  • Forord
  • Fra Arnulf Johnsens barndomsminner, ved Reidar Sødal
  • Caspar Tranberg – kjær, men mindre kjent, av Reidar Sødal
  • Bokhandel og bokhandlere i Markensgate 21, av Randi Martinsen
  • Hellemyrfolket, av Asbjørn Karlsen
  • Underoffisersskolen i Kristiansand 1804 – 1930, av Børre R. Gundersen
  • Bykantaten 1941, av Finn Emanuel Olsen og Reidar Sødal
  • De gamle kongebiler i Kristiansand, av Bernt Erik Olsen
  • Akseptabelt – og uakseptabelt arbeid for okkupantene, av Arne Hansen Holte og Harald Sødal
  • Sang fra det politiske liv, av Harald Sødal


 • Årsskrift 2009

  • Forord
  • Marvika i det forrige århundrede, av Arne Mikkelsen
  • Byens bryggerhus og familien bak Christianssands Bryggeri 150 år, av Reidar Sødal
  • Også et 150 års jubileum. Kristiansands første vannverk, av Reidar Sødal
  • Elleve døgn i åpen livbåt i Atlanterhavet av, Normann Liene
  • Bjørndalssletta – et bilde
  • 100 års kamp mot alkoholmisbruket. Og for evangeliet, av Fritjof Pedersen
  • Historisk perspektiv, av Harald Sødal
  • Småplukk fra hverdagen, det stod i Chr.sands Tidende i 1959
  • Christians Sand og Opland – fraflytning og tilflytning, av Edvard A. Brøvig
  • Kirsten Flagstad. Med røtter på Hamar og hjem på Amalienborg, av Inger-Dordi Østmoe
  • Nye kulturhistoriske skilt


 • Årsskrift 2008

  • Forord
  • Kommunikasjonssentret Kristiansand. "Åffer?" "Åssen?" av Reidar Sødal
  • Knud Rebslager - om Reberbanen i Kristiansand - og litt om Espelund, av Helge Fjermeros
  • Leif Ragnar Dietrihcson - Eit åttiårsminne, av Leiv Torstveit
  • Kulturhistoriske skilt, av Harald Sødal
  • Det har alltid gått i dass. Om gjødselhåndtering i Kristiansand, av Erling Justnes
  • Kristiansand Katedralskole under krigen. Et uhyggelig forvarsel 1940, av lektor Thorbjørn Olsen
  • 9. april. Julius Hougens rapport som politifullmektig i 1940.
  • Christiansands møller


 • Årsskrift 2007

  • Forord
  • Henrik Wergeland - jødevennen og jødeforkjemperen, av Inger-Dordi Østmoe
  • Wergelandsslekten og Kristiansand, av Edvard A. Brøvig
  • Camilla Collett, av Leif Torstveit
  • Wergelandsfanen, av Inger-Dordi Østmoe
  • Treet og byen. Refleksjoner omkring blodøken i Børsparken, av Edvard A. Brøvig
  • De traurige tider, av Peter Valeur
  • Værforandringer i Kristiansand redigert, av Torfinn N. Hageland
  • Østre Strandgate 100 år etter, av Arild Smith-Tønnessen
  • Den skjulte historien om 3 gutter, av Helge E. Refsnes
  • Olav Tveit - politibetjent og heimefrontmann
  • Grimsbrødrane og Tjuvhelleren på Groheia, av Torfinn N. Hageland


 • Årsskrift 2006

  • Forord
  • Thaulowhusets datter Wergelandsbarnas mor - Alette Dorothea Thaulow, av Inger-Dordi Østmo
  • Nicolai Wergeland, eit mobbeobjekt? av Leiv Torstveit
  • Restaurering av Thaulows hus, av O. Bj. Knapstad
  • Rutebiltrafikken i Kristiansand, av Egil Remi Jensen
  • Strays rederi, Kristiansand, fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål 1866-1930, av Berit Eide Johnsen
  • «....og naar musiken kommer..». Militærmusikkens historie i Kristiansand, av Reidar Sødal
  • Da Kristiansandspolitiet gikk til kollektiv oppsigelse, av Ansten Klev
  • Studentkullet 1948 ved Kristiansand Katerdralskole, av Gustav J. Sædberg
  • Byparken og fontenen, av Laurits Repstad


 • Årsskrift 2005

  • Forord
  • «..at virke til Christianssands bys og omegns vel»! Byselskapet gjennom 175 år, av Reidar Sødal
  • «Sødal steinhoggeri» - ukjent industri med dype spor, av Harald Endresen
  • Barneår og skolegang i trettiårene, av Harald Lunøe
  • Odderøya vest, av Reidar Sødal
  • Fra «samlefabrikk» til «brygge-kapell», av Helge E. Refsnes
  • Et apropos til 1905 av. Jørgen Løvlands virke i Kristiansand, Edv. A. Brøvig
  • Kristiansandsklubben i London - 1943, av Reidar Sødal
  • Byselskabets årsskrift - «gullgruve» for alle lokalhistorisk interesserte! Artikkeloversikt 1992 - 2004
  • Ravnedalen i fokus!
  • Idrettsstreiken under krigen 1940-45, av Øyvind Smestad


 • Årsskrift 2004

  • Forord
  • Bare én vendte tilbake. Russiske krigsfanger skjebne under og etter krigen, av Harald Sødal
  • «Fillemannen», av Gustav J. Sædberg
  • Engelsk lys på Christin 4. og hans samtid, av Edv. A. Brøvig
  • Suldalen, beliggende i Byens Landdistrikt, av Asbjørn Karlsen
  • «Der hvor lien brattest stuper». Hvor lå de gamle hoppbakker? av Reidar Sødal
  • Dengang Posebyen sto for fall, av Paul Otto Johnsen
  • Ernst Probsthahn, av Inga Marie og Hans Christian Bach-Evensen
  • Rabinowitz - Mannen som også elsket Kristiansand, av Paul Otto Johnsen
  • Foran byselskapesjubileet i 2005, av Reidar Sødal
  • Sørlandskomponisten Sigurd Lie - 100 år siden hans død, av Hans Magne Græsvold
  • Andreas Kjær - mannen som «styrte byen» i mellomkrigstiden, av Johannes Seland
  • Vårsemesteravslutning på Bragdøya
  • Byselskapet i 2005. Melding fra Formannen


 • Årsskrift 2003

  • Forord
  • Postforbindelsen mellom Sør-Norge og Jylland fra 1400 til 1940, av Jan Erik Taraldsen
  • Vesterveiens forvandling og «undergang»
  • Kristiansands Mekaniske Verksted. Verkstedets ombygging og modernisering i krigsårene
  • Om parykksalg og sosial rang, av Paul Otto Johnsen
  • Tinnheia - 1960-årenes «Soria Moria»? av Reidar Sødal
  • Fra badeanstalt til Svømmehall
  • Helårssvømming uten nordvesten og maneter. Norges fineste svømmehall er innviet
  • Engasjement, feil og allmenhetens meninger
  • Baldevin og Malkolm av UKAS
  • Kristiansands svømmehall g barndomsminner, av Erling Justnes
  • Andås begravelsesbyrå - 70 år i samfunnets tjeneste, av Jahn G. Andås


 • Årsskrift 2002

  • Forord
  • Siste musikkelev ved 3. div. musikkorps, av Odd Høgstøl
  • «Banehaven» - fra repslagning og forlystelse til trafikkmaskin, av Reidar Sødal
  • Seilmaker Johan Larsen og «Seilloftsguttene», av Gunnar B. Andersen og Ernst Ingebretsen
  • Fra søndagsskole til demonstrasjonsskole, av Kari Repstad og Odd Bue
  • Kristiansandsskolen i hine hårde dager, av Paul Otto Johnsen
  • Halvor Vegard Hauge og veien mot universitetet, av Thor Einar Hanisch
  • Hvorfor kom Falconbridge til Kristiansand? av Pål Thonstad Sandvik
  • Da Norems hjørne sto for fall, av Erling Justnes


 • Årsskrift 2001

  • Forord
  • Revolusjonerende impulser i 17- og 1800-tallets Christianssand, av Edv. A. Brøvig
  • Spredte trekk fra en minnebok, av Håkon Fred. Breen
  • «Æ ser dæ på Markens i kveld» (Kristiansands bymål i går og i dag), av Tone Mæssel Syvertsen
  • Årsskriftet gjennom 10 år. Artikkeloversikt 1992-2000
  • Noe om skoledagens musikkliv - og mennene bak, av Finn Benestad
  • Driftekarer og Amerika-farere i Aanen Mikalsens bondelosji, av Gunnar B. Andersen
  • «Heile byen jubla»! (Om byjubileer gjennom 260 år), av Reidar Sødal
  • Visergutt i Bernt Røstads Colonial og Fedevarer, av Inge Gerhard Brøvik
  • Gabriel Scott som mobboffer i Kristiansand-skolen, av Gabriel Scott
  • Gabriel Scott kjærlighetserklæring til Østre Strandgate, av Gabriel Scott
  • Da Gabriel Scott møtte Knut Hamsun i Kristiansand, av Paul Otto Johnsen
  • «Ska vi gå none gader?» Rundt Tinghuskvartalet, av Reidar Sødal
  • Karl Marius Leewy, en historiker og herre, av Reidar Sødal
  • Gamle regler i Kristiansand, av Øyvind Smestad


 • Årsskrift 2000

  • Forord
  • Glimt fra Christianssands Møllers historie, av Dagfinn Kvaase
  • «På kryss og tvers og rondtforbi», av Gunnar B. Andersen
  • Om ei hestepere, av Øyvind Smestad
  • Setesdalsveien nær Kristiansand, av Torfinn Normann Hageland
  • Gimlemoen - et kort tilbakeblikk 1863-1995, av oberstløytnant Børre R. Gundersen
  • Å være barn på Eg sykehus på 50-70-tallet, av Kari Henriksen og Jorunn Jacobsen Buckly
  • Rusletur på Lahelle, av Knut Mæsel
  • Omkring «søskentreet» på Jægersberg, av Edv. A. Brøvig
  • «....største bondehøvding... siden sagatiden». Om Jørgen Løvland, av Paul Otto Johnsen


 • Årsskrift 1999

  • Forord
  • Postveien vest for Kristiansand, av Torfinn Normann Hageland
  • Min by? av Oddvar Munksgaard
  • Glimt fra okkupasjonsårene I, av Robert Eichinger
  • Rike kilder formidler Kristiansands historie, av Reidar Sødal
  • Brannkasernen som barndomshjem, av Alf Helge Vige
  • Glimt fra okkupasjonsårene II, av Per Kjær
  • Bryggesleng, av Øyvind Smestad
  • Min bardoms gade. Om Kongens gate, av Helge S. Grønli
  • Rusletur på Nedre Lund, av Knut Mæsel
  • Et minne fra våren 1914, av Sverre Evensen
  • «Stort og smått om aviser», av Paul Otto Johnsen
  • - Om rikdom, fattigdom og justis i hine hårde dager - av Paul Otto Johnsen
  • Bysangsmelodien som ble reddet, av Reidar Sødal


 • Årsskrift 1998

  • Forord
  • Var Halvdan Svarte «Lundskråge»? Omkring Espelund, Gimleveien, Oddernes kirke, av Gunnar Fjermeros
  • Teatertomten og dens bygning, av Øystein G. Daatland
  • «Postvegen» øst for Kristiansand, av Torfinn N. Hageland
  • Herman Wedel Major, av Paul Otto Johnsen
  • Rutefarten over Skagerrak, av Normann Liene
  • «Vi blir gamle....», av Petter Hangeland
  • Musikklivet i Kristiansand gjennom 300 år, av Reidar Sødal
  • Daniel Varen fyller 80 år, av Thomas Torsvik
  • «Kristiansandssangane», av Øyvind Smestad
  • Ole Bull i Kristiansand - suksess og tragedie! av Reidar Sødal
  • Gamle regler i Kristiansand, av Øyvind Smestad
  • Sødal Kalkverk - interessant teknisk kulturminne, av Reidar Sødal
  • Edvard Griegs eneste besøk i Kristiansand!
  • Kristiansands første offisielle bysang, av P. Hougen


 • Årsskrift 1997

  • Forord
  • Et livsverk som vokser frem hvert år. Om Ravnedalen, av J. Arnold Jensen
  • Sommermorgen, av Vilhelm Krag
  • «Ernst», av Torbjørn Evenbye
  • Christiansands Dampbageri, av Espen Albert
  • Hvorfor Caledonien i Kristiansand, av Edv. A. Brøvig
  • Christiansholm, av Vilhelm Krag
  • Kalkunmarsjen i «Tresse», av dr. Trux
  • Kristiansand og Omegns Huseierforening gjennom mer enn 100 år, av Gustav J. Sædberg
  • Fus't' ikke ver'an, av Øyvind Smestad
  • Strømsalg i 1937, av Øyvind Smestad
  • Dramatisk forlis på Byfjorden, av Normann Liene
  • Barndomsminner fra Bjørndalen, av Solveig Nylund
  • Å vokse opp på Oddemarka, det..., av Anders Lindseth og Kåre Mykland
  • Byvandring fra Roligheten til Gleodden, av Arne Mikkelsen
  • Vi, elever af Tordenskildgade Skole, ..., av Hans Hansen
  • Fuglekongen, av Vilhelm Krag
  • Stedet i mitt hjerte. Om Kongens gate, av Henny Evelyn Holtan
  • Thaulows hus på Bragdøya, av Bjørnar Knapstad og Fred Damli
  • Bragdø, av Bjørnar Knapstad
  • Hr. Thaulow, av Bjørnar Knapstad


 • Årsskrift 1996

  • Forord
  • Næringslivet i Kristiansandsregionen i eldre og nyere tid, av Knut Mæsel
  • Elvebredden som aldri fikk utvikle seg til by, av Oddvar Munksgaard
  • Byens første prospektmaler, av Normann Liene
  • Da du var liden, av Øyvind Smestad
  • Med diktere og kunstnere langs sørlandske veier og gater, av Edvard A. Brøvig
  • Andøen gård - og dens beboere gjennom ca 180 år, av Edvard A. Brøvig
  • Festningsbyen Kristiansand, av oberstløytnant Karl Hauschild Fredriksen
  • «Det nøkne fjeld de dække vil...», av A. J. Brandius
  • 100 år siden Nansens Nordpolekspedisjons besøk i Kristiansand
  • En bryggesleng på Vestersia, av Arnulf Johnsen


 • Årsskrift 1995

  • Forord
  • Lundsiden i 1880-årene, av Martin Anderssen
  • Kristiansands kirke- og kristenliv gjennom 350 år, av Reidar Sødal
  • Skoleforholdene på Lund i gammel- og nyere tid, av Knut Mæsel
  • Josef Frants Oscar Wergeland - 1815-1895, av Fredrik Werring
  • Om en herlig og problemfri oppvekst i Kuholmen, av Solveig Iversen
  • Vandretur i Jægersbergområdet, av Erik Peersen
  • Kirsten Flagstad og Kristiansand, av Normann Liene
  • Minner fra ei ann ti', av Øystein Smestad
  • To fremsynte fotoentusiaster sikret Kristiansands historie i bilder. Om byfogd Norem og kinosjef Blazek, av Reidar Sødal
  • Sørlandshilsen! av Tomas Torsvik
  • «... bare Gadas egne Gutter ombord!». Om Vilhelm Krags Sparebankhistorie, av Vilhelm Krag
  • Hospitalskirkegården har fått sin minneplate, av Astrid E. Daatland
  • Vilhelm Krag hylder Henrik Wergeland, av Vilhelm Krag


 • Årsskrift 1994

  • Forord
  • «Byen med de grønne gader», av Vilhelm Krag
  • Fra «Tyslandstoppen» til «Arenfeldts dam». Langs Egsveien i gamle dager, av Reidar Sødal
  • Industrieventyret ved Prestebekken, av Oddvar Munksgaard
  • Sus av historie over Odderøyas knatter, av Astrid Daatland
  • Kristiansandssanger
  • Barndomsminner, av Martha Vogt
  • Tale ved overrekkelsen av utflytternes jubileums-gave til Kristiansand i 1951, av Esther Hauge
  • De danske helter fra Helgoland - og kristiansandernes sympati, av Oddvar Munksgaard
  • Mineangrepet på Kristiansand, av Knut Mæsel
  • Den tyske flyvirksomheten på Sørlandet våren 1945, av Knut Mæsel
  • Flykirkegården på Kjevik, av Kaare Heistein
  • Maleren Olaf Isaachsen og Kjos, av Normann Liene
  • Brann og ungdomsstreker i gamle Christianssand, av A. J. Brandius
  • 100 år siden første fotballkamp i Kristiansand, av Reidar Sødal


 • Årsskrift 1993

  • Forord, av formann Astrid E. Daatland
  • Virksomhet på gamle Grim, av Reidar Sødal
  • Kirkegården som byen glemte. Om Stener Heyerdahls park, av Astrid E. Daatland
  • En munter gavott under blafrende lys. Juleball på Gimle i 1809, av Oddvar Munksgaard
  • Byen vår
  • Til Kristiansand, min barndoms by, av Hermann Smitt Ingebretsen
  • Minner fra tiden omkring århundreskiftet og tidligere, av Arnulf Johnsen
  • Byoriginalene - det lille smilet i en grå hverdag, av Oddvar Munksgaard
  • Klipp fra «Tidendes» jubileumsavis, juli 1941
  • Min barndoms gate. Om Christian IV gate, av Ole A. Hansen
  • Henrik Arnold Thaulow. By- og Rådhusskriver i Kristiansand på 1700-tallet, av Sigrid Heiberg
  • Thaulows hus på Bragdøya i dag, av Bjørnar Knapstad


 • Årsskrift 1992

  • Forord, av formann Johan F. Lauen
  • Kort historikk vedr. Christianssands Byselskab, av Karl Leewy
  • Min barndoms gate, av Joh. Nicolay Tønnesen
  • Små glimt fra en svunnen tid, av Alf S. Aanensen
  • Kronprinsensgate 59 - Bentsens hus, av Astrid DaatlandValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS2! Webdesign: www.macmedie.no
Hjem Styret Medlemskap Arrangementer Prosjekter Historikk Årsskrifter
Postadresse
Kronprinsensgate 59
4614 Kristiansand


e-post
post@byselskabet.no


Formann
Guri Paulsen